Anna Nakonieczna-Wiącek

Oferta:

 • Zajęcia one to one

 • Szkolenia zamknięte i otwarte
 • Wsparcie merytoryczno- językowe dla kandydatów na stanowiska wymagające rozmowy rekrutacyjnej w języku angielskim
 • Warsztaty językowe w oparciu o autorskie karty konwersacyjne Let’s talk
 • Life Coaching
 • Business Coaching
 • Warsztaty rozwojowe w oparciu o autorskie karty coachingowe Me, Myself and I

 

Szczepan Zakrzewski

Wybrana problematyka treningów i warsztatów doskonalenia umiejętności  dla kadry pedagogicznej:

 • Nowoczesne przywództwo w szkole – Trening umiejętności szefowskich
 • Zawód Szef - Warsztaty rozwoju kompetencji szefowskich 
 • Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • Komunikacja, mediacje, rodzic trudny
 • Sztuka prowadzenia efektywnych rozmów z rodzicami
 • Jak budować dobre relacje i porozumienie z rozmówcą
 • Sztuka przewodzenia i prowadzenia zebrań
 • Współpraca z rodzicami czyli jak rozmawiać żeby się dogadać
 • Jak postępować w trudnych dla nauczyciela sytuacjach zawodowych 
 • Akademia słuchania – warsztaty poświęcone eliminowaniu barier komunikacji, eliminowaniu szkodliwych, rutynowych zachowań podczas rozmów służbowych oraz rozwojowi  umiejętności kontrolowania stanów emocjonalnych w trakcie rozmowy służbowej

 

Wybrana problematyka treningów i warsztatów doskonalenia umiejętności dla uczniów szkól ponadpodstawowych
i studentów uczelni wyższych:

 • Vademecum Młodego Szefa - Warsztaty rozwoju kompetencji dla początkujących szefów 
 • Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • Profesjonalne prezentacje
 • Efektywne rozmowy handlowe w polskich realiach rynkowych
 • Sprzedaż i obsługa klienta
 • Psychologia sprzedaży
 • Budowanie zespołu - warsztaty psychologii zarządzania zespołem
 • Pozytywne i efektywne porozumiewanie się w środowisku zawodowym
 • Techniki sprzedaży, negocjacje z NLP 
 • Trudne rozmowy z pracownikami i rozwiązywanie konfliktów

 

Wybrana problematyka treningów i warsztatów doskonalenia umiejętności dla sektora biznesowego:

 • Manager - warsztaty rozwoju kompetencji szefowskich
 • Warsztaty psychologii zarządzania zespołem
 • Profesjonalne prezentacje handlowe
 • Psychologia sprzedaży
 • Techniki sprzedaży
 • Negocjacje z elementami NLP
 • Efektywne rozmowy handlowe w polskich realiach rynkowych
 • Trudny klient. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Budowanie zespołu

Małgorzata Nakonieczna

Oferta:

 • Zajęcia indywidualne – przygotowanie do egzaminów państwowych oraz certyfikatów z języka rosyjskiego i polskiego
  (wszystkie poziomy zaawansowania)

 • Kursy językowe ‘rosyjski w biznesie’
 • Wsparcie językowe dla kandydatów na stanowiska wymagające rozmowy rekrutacyjnej w języku rosyjskim
 • Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe
 • Kursy pilotów wycieczek

Barbara Wojtanowska-Janusz

Oferta szkoleń psychologicznych:

Nasze szkolenia są dobrane do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenia psychologiczne kierowane są do uczniów, rodziców
i nauczycieli którzy chcieliby lepiej poznać siebie, nauczyć się radzić sobie ze swoim stresem oraz emocjami, budować satysfakcjonujące relacje z innymi, wzmocnić swoje kompetencje psychospołeczne oraz wychowawcze. W swojej ofercie mamy zarówno szkolenia grupowe, jak również indywidualne konsultacje i wsparcie.

 

Przykładowa tematyka szkoleń:

 • Warsztaty radzenia sobie z tremą / stresem
 • Warsztaty rozwojowe – Kim jestem?
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkołą dla rodziców i wychowawców”
 • Psychologiczne przygotowanie do występu. Sztuka autoprezentacji
 • Szkolenia integracyjne
 • Trening kreatywności
 • Komunikacja interpersonalna
 • Uczucia – jak sobie z nimi radzić?
 • Trening poznawczy (pamięć, koncentracja uwagi)
 • Jak uczyć się szybko i skutecznie?
 • Sekrety motywacji
 • Jak stawiać granice dziecku?
 • Wzmacnianie samodzielności dziecka
 • Jak budować odporność psychiczną dziecka?
 • Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, trudności w koncentracji uwagi)
 • Trudności emocjonalne dzieci i młodzieży na różnych poziomach rozwoju – rozpoznanie i pomoc
 • Usprawnianie funkcji percepcyjnych i grafomotorycznych (indywidualna praca z uczniem)

 

Karolina Kosyna

Oferta:

 • Personal Branding w social mediach - Jak odkryć, wykreować zaprezentować i utrzymać swoją markę!
 • Prawdziwe media społecznościowe - praktyczne zastosowanie marketingu społecznościowego
 • Content marketing a trendy społeczne - czyli nic nas nie zaskoczy!

KONTAKT

Europejski Instytut Rozwoju Umiejętności

tel: 503-655-193

e-mail: kontakt@eiru.pl

         ZNAJDŹ NAS NA: