NOTOGRAMY

Co to jest?

 •   Karty wspomagające naukę gry na fortepianie
 •   Karty ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie zapisu
    nutowego
 •   Karty utrwalające niezbędne zasady muzyki


Jak to wygląda?

 •   Makieta klawiatury z nazwami oktaw i dźwięków
 •   Karty z wybranego obszaru teorii muzyki
 •   Karty do nauki nut
 •   Karty z ćwiczeniami rytmicznymi (przykładowe
    propozycje)
 •   Karty z krótkimi melodiami sprawdzającymi


Jak to działa?

 •   Informacje zawarte na kartach prowadzą przez proces
    uczenia porządkując go
 •   Forma kart ułatwia przedstawieni zagadnień i poprzez
    bodziec wzrokowy wspiera zapamiętywanie
 •   Wyselekcjonowane znaki graficzne lub informacje
    ułatwiają pracę również uczniom z trudnościami
    w nauce
 •   Brak szumu informacyjnego pomaga lepiej zrozumieć
    i zapamiętać
 •   Karty do nauki nut można różnie wykorzystać
    np. losować lub układać z nich melodie.
    To pozwala zaciekawić ucznia i wprowadzić element
    zabawy.
 •   Ćwiczenia rytmiczne mogą być bazą do zabawy
    na lekcji lub w domu.
 •   Proste utworki na końcu zestawu to symboliczne
    podsumowanie: sprawdź co już umiesz.


Dlaczego to działa?

 •   Forma karty wzbudza ciekawość
 •   Wyselekcjonowaną treść łatwiej zapamiętać
 •   Karty kojarzą się z zabawą i wpływają na pozytywną
    atmosferę nauki

 
Dla kogo to jest?

 •   Dla nauczyciela gry na instrumencie:

          - Nowe narzędzie pracy
          - Pomoc dydaktyczna
          - Łatwy i szybki dostęp do zagadnienia (karta wzmacnia
            informację werbalną)
          - Element zabawy
 

 •   Dla ucznia:

          - Materiał do powtórki w domu
          - Łatwo dostępna pomoc (ponumerowane karty pomagają
            ustalić zakres zadania domowego)
 

 •   Dla rodzica:

          - Materiał zawarty na kartach pozwala i pomaga
            uczestniczyć rodzicom w muzycznej edukacji dziecka
          - Wspólna zabawa i nauka wzmacniają motywację ucznia

 

 

O autorce:

Grażyna Nakonieczna – Zakrzewska

 •   Nauczycielka fortepianu z ponad 40-letnim stażem.
 •   Związana z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II st.
    im. Karola Lipińskiego w Lublinie od 1963 (najpierw
    jako uczennica, potem jako pedagog) oraz
    ze Społeczną Szkołą Muzyczną I i II st.
    im. Fryderyka Chopina w Lubartowie.
 •   Pasjonatka pracy z dziećmi i młodzieżą.
 •   Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy
    z dziećmi z trudnościami w nauce
    (uczniowie dyslektyczni i z zespołem Aspergera)
 •   Poszukująca przyjaznych i skutecznych metod pracy
    z uczniem.
 •   Zwolenniczka spokojnego i zrównoważonego podejścia
    do procesu edukacyjnego.

KONTAKT

Europejski Instytut Rozwoju Umiejętności

tel: 503-655-193

e-mail: kontakt@eiru.pl

         ZNAJDŹ NAS NA: