EASY PEASY

EASY PEASY - Zestaw kości i zeszyt ćwiczeń do pracy z najmłodszymi uczniami.

Zestaw EASY PEASY to spełnione marzenia każdego nauczyciela języka angielskiego pracującego z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Dlaczego?

Jest w nim wszystko czego potrzebujemy, aby w skuteczny i atrakcyjny sposób przećwiczyć podstawowe słownictwo i gramatykę na wczesnym etapie nauczania języka obcego.

16 kości podzielonych na działy leksykalne to oprócz nauki szansa na:

 • Rozwijanie umiejętności społecznych

 • Spontaniczną autorefleksję podczas nauki z rówieśnikami

 • Skupienie uwagi

 • Swobodę w wyrażaniu emocji

 • Zabawę i śmiech

 • Przyswajanie wiedzy poprzez ruch (TPR)

 • Naukę współpracy

  Umysł dziecka jest szczególnie chłonny, kiedy coś je zainteresuje.
  Energia i aktywność to świat dzieci – EASY PEASY to wykorzystuje.
  Kości pomagają stworzyć przyjazna atmosferę w klasie i wykorzystują naturalną chęć dzieci do zabawy w kreatywny sposób.
  Do kości jest dołączony mini zeszyt ćwiczeń, którego rozszerzona wersja dostępna jest w pliku PDF

Zeszyt ćwiczeń:

 • Ćwiczenia na pisanie po śladzie

 • Podpisywanie obrazków

 • Wycinanki

 • Mapy wyrazowe

 • Ćwiczenia na literowanie

 • Zadania rysunkowe

 • Zadania TPR (Total Physical Response)

 • Mapy/plany miasta

 • Uzupełnianie zdań

 • Kolorowanki

 • Zagadki

 • Zadania w parach i w grupach

 • Pomysły do wykorzystania w klasie i w domu

Kości:

 • Basic Questions

 • Clothes

 • Animals

 • Everyday objects

 • Weather

 • Places in town

 • Jobs

 • Body parts

 • Abilities

 • Favourites

 • Pets

 • Likes/dislikes

 • Appearance

 • TPR (x3)

Kości wykonane są z drewna, mają zaokrąglone rogi i wymiary 4x4 cm

Komplet składa się z 16 kości, mini zeszytu ćwiczeń w formie papierowej i rozszerzonej wersji ćwiczeń w formacie PDF.

KONTAKT

Europejski Instytut Rozwoju Umiejętności

tel: 503-655-193

e-mail: kontakt@eiru.pl

         ZNAJDŹ NAS NA: